مقدمه

با توجه به نقشی که آب در زندگی بشر دارد و نظر به اهمیتی که مسائل مربوط به حفظ و حراست و بهره برداری منابع آب به عنوان لازمه حیات بشر دارا می باشد، ضرورت و اهمیت درس بناهای آبی روشن می گردد. ایران با وسعت زیاد و آب و هوایی نسبتاً خشک دارای منابع آبی تقریباً محدود و غیر کنترل شده می‌باشد که برای مدیریت آن لازم است متخصصین با بینش و آگاهی کافی تربیت شوند تا از عهده این امر برآیند.

این مهم مارا برآن داشت که در کنار مباحث تئوری مطرح شده در درس بناهای­آبی بتوانیم دانشجویان را از فضای تئوری کلاس درس خارج کرده و با برگزاری بازدید، دانشجویان را از نزدیک با مطالب تدریس شده آشنا کنیم.

برنامه بازدید و سفر دانشجویان، زیر نظر دانشکده و بوسیله انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران اجرا می­شود.

مقصد در نظر گرفته شده برای برگزاری این بازدید که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ توسط دوره ۹۱ صورت گرفت، دو استان البرز و مازندران بودند. دلیل اصلی انتخاب استان مازندران، پتانسیل بالای این استان در بحث سازه های آبی و پروژه های موجود در این استان بود.

و دلیل انتخاب استان البرز، بناهای آبی موجود در این استان و همچنین پروژه های موجود در مسیر بین این دو استان بود.

در ادامه این نوشتار گزارشی از اقدامات انجام شده قبل از برگزاری بازدید به منظور انجام هماهنگی ها به همراه برنامه های صورت گرفته در حین برگزاری بازدید آورده شده است.

اهداف برگزاری بازدید درس بناهای­آبی

 1. آشنایی با مباحث عملی و اجرایی در کنار مباحث آکادمیک
 2. آشنایی با محیط های اجرایی
 3. بازدید پروژه­های بزرگ عمرانی
 4. آشنایی با نحوه مدیریت این پروژه­ها، مشکلات و محدودیت های آنها
 5. آشنایی با زمینه های کاری رشته مهندسی عمران

زمان و مکان برگزاری بازدید درس بناهای­آبی (سال تحصیلی ۹۴-۹۳)

زمان برگزاری بازدید :

 • ۳ الی ۴ تیرماه ۱۳۹۴

مکان برگزاری بازدید :

 • استان البرز
 • استان مازندران

 

 

کادر اجرایی برگزاری بازدید درس بناهای­آبی

 • مسئول و سرپرست برگزاری بازدید : محمد مهدی معدنی (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)
 • مسئولین هماهنگی دانشجویان پسر :
 1. آقای امیر مهدی نیک منش (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)
 2. آقای بنیامین چهکندی (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)
 3. آقای محمد مهدی عبدالوند (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)
 4. آقای شایان طبسیان (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)
 • مسئول هماهنگی دانشجویان دختر :
 1. خانم ریحانه حسینی (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)
 • مسئول انتظامات :
 1. آقای محمد رضا علیاری (ورودی سال ۹۱ کارشناسی)

حمایت کنندگان بازدید درس بناهای­آبی

 • جناب آقای دکتر طلا (نمانیده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)
 • جناب آقای مهندس حبیبی (معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب استان مازندران)

 
آشنایی با مباحث عملی و اجرایی در کنار مباحث آکادمیک
95%
آشنایی با محیط های اجرایی
75%
بازدید پروژه­های بزرگ عمرانی
95%
آشنایی با نحوه مدیریت این پروژه­ها، مشکلات و محدودیت های آنها
85%
آشنایی با زمینه های کاری رشته مهندسی عمران
85%