خدمت

پایدارسازی گودبرداری‌های عمیق شهری به روش نیلینگ و انکراژ

پایدارسازی گودبرداری‌های عمیق شهری به روش نیلینگ و انکراژ

پایدارسازی گودبرداری‌های عمیق شهری به روش نیلینگ و انکراژ

۵۸۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها
افزودن به سبد خرید

دروه آموزش کاربردی پایدارسازی گودبرداری‌های عمیق شهری به روش نیلینگ و انکراژ با نرم‌افزارهای GEO-SLOPE، PLAXIS 2Dو ABAQUS 3D:

یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ - ۲۰

معرفي دوره:

امروزه گودبرداری­های عمیق شهری به منظور تامین فضاهای کاربردی مختلف اعم از پارکینگ، سالن اجتماعات، استخر و .... زیاد شده است. درحال حاضر مناسب­ترین و ارزان­ترین روش پایداری دیواره گودبرداری­های عمیق در مناطق شهری، نیلینگ،انکراژ و دیوار برلنی (شمع و پوشش) می­باشد.

در این دوره نکات اجرایی این روش­ها و همچنین تحلیل و طراحی با استفاده از نرم افزارهای Geo-Slope، Plaxis 2DوABAQUS 3Dآموزش داده می­شود و کنترل­های لازم با طراحی­های دستی مطابق آیین­نامه FHWAانجام می­گردد.

سرفصل ها:

1- گودبرداری مجاور ساختمان همسایه به همراه نکات اجرایی نیلینگ و انکراژ

2- Geo-slope: طراحی نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی و کنترل پایداری

3- Plaxis2D : کنترل تغییر شکل طراحی و کنترل پایداری به روش C/Phi Reduction

4- طراحی دستی محاسبات نیلینگ مطابق آیین نامهFHWA

5- ABAQUS 3D:کنترل سه بعدی طراحی نیلینگ، انکراژ و دیوار برلنی در ABAQUS 3D

6- بازدید از کارگاه گودبردای و مراحل اجرایی (اختیاری به مدت 4 ساعت)

7- تهیه دفترچه محاسبات و نقشه­های اجرایی سیستم پایدارسازی جهت ارائه به سازمان نظام مهندسی

مدت دوره: 44 ساعت

مدرس: سید مسعود اسدالهی