خدمت

ABAQUS ( ژئوتکنیک)

ABAQUS ( ژئوتکنیک)

ABAQUS ( ژئوتکنیک)

۵۹۰٫۰۰۰۴۵۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه‌ها
افزودن به سبد خرید

دوره آموزشی نرم‌افزار آباکوس ABAQUS برای گروه ژئوتکنیک:

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶ - ۲۰

اهداف دوره:

بیان کلياتي از مدل‌سازي عددي، آشنایی با نرم افزار، بیان اصول محاسبات در آن و حل مسائل کاربردي در زمینه ژئوتکنیک از قبیل ظرفیت باربری پی­ها، حفاری تونل ها ، پایداری شیروانی، دیوار حائل، گودبرداری و پایدارسازی دیواره گود، اندرکنش خاک - سازه، تحلیل دو فاز، تراوش و ...

سرفصل های دوره:

· مقدمه ای بر روش اجزا محدود و بیان دلایل نیاز به نرم افزار آباکوس

· معرفي قابليت­ها و کاربردهاي آباکوس

· راهنمايي نصب و راه­اندازي نرم­افزار

· آشنایی با قسمت های مختلف نرم افزار و ارتباط آن با سایر نرم افزارها

· آشنایی با کارکرد ماژول‌ها

· ایجاد هندسه در آباکوس

· معرفی کاربرد مدل های رفتاری مصالح

· نحوه‌ ی تعیین پارامترهای رفتاری مصالح خاکی با توجه به مدل های رفتاری

· اسمبل کردن قطعات، قیود گذاری هندسی و آنالیز مدل

· معرفی مکانیک تماس و قابلیت های آن در آباکوس

· نحوه وارد شدن نیرو ها و ایجاد شرایط مرزی

· قطعه بندی هندسه‌ی مدل و نحوه مش زدن

· آشنای با نحوه نمایش نتایج

· ارائه مثال های کاربردی در قالب مدلسازی دو بعدی، سه بعدی و متقارن محوری مسائل ژئوتکنیکی از قبیل

o مدل‌سازی اندرکنش خاک – فونداسیون و تحلیل تغییرشکل‌ها و نشست‌ها

o مدلسازی پی‌های عمیق – پی‌های متکی بر تک شمع و گروه شمع

o بررسی تئوری تحکیم و جزئیات مسائل آب در خاک

o پایداری شیروانی‌های خاکی

o مدلسازی انواع دیوارهای حائل وزنی، طره‌ای و سپرها با در نظر گفتن اندرکنش خاک-سازه

o مدلسازی گودبرداری بصورت مرحله‌ای و تحلیل تغییر شکل‌های دیواره گود

o پایدارسازی دیواره گودهای عمیق با روش میخکوبی و انکر

o مدلسازی حفاری مرحله‌ای تونل‌ها و کارگذاشتن لاینینگ‌

مدت دوره: 48 ساعت

مدرس: محمدرضا وکیلی