خدمت

FLAC 3D

FLAC 3D
۵۲۰٫۰۰۰۴۰۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه‌ها
افزودن به سبد خرید

دوره آموزشی نرم افزار فلک سه بعدی FLAC-3D

یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۶ - ۲۰

معرفي دوره:

نرم افزار FLAC3Dیک نرم‌افزار مدل‌سازی عددی برای تحلیل‌‌های سه‌بعدی زئوتکنیکی بر اساس تفاضل محدود می‌باشد. FLAC3Dقادر به مدل‎سازی و تحلیل حفاری‌های ژئوتکنیکی ( تونل‌، شیروانی‌ و ...) و سازه‌های ژئوتکنیکی (سد، پی، دیوارحائل، شمع و...) در خاک و سنگ می‌باشد. همچنین فرآیندهای ژئوتکنیکی مرتبط با سیال شامل شبیه‌سازی جریان آب در خاک و اضافه فشارحفره‌ای از دیگر قابلیت‌های نرم‌افزار می‌باشد.

در این دوره مفاهیم ژئوتکنیکی موردنیاز مهندسین و دانشجویان نیز موازی با آموزش نرم‌افزار و در قالب مثال‌های عملی ارائه می‌گردد. شرکت‌کنندگان پس از گذراندن اين دوره با مدل­سازي در نرم‌افزار آشنا شده و قادر خواهند بود مسائل متنوع ژئوتکنیکی را مدل‌کرده و آن‌را بصورت استاتیکی و دینامیکی تحلیل نمایند.

سرفصل‌های نرم‏افزار (FLAC 3D)

کلیات

معرفی نرم افزار

آشنایی با روش تفاضل محدود method)(Finite difference

تکنیک‌های مش زنی و مدلسازی استاتیکی

ساخت انواع مدل‎های ژئوتکنیکی

بررسی انواع مرزها در مسائل استاتیکی

مدلهاي رفتاري و تخصيص خصوصيات به مدل

تحلیل پایداری شیب

تعریف المان‌های سازه‌ای

کدنویسی با زبانfish

مدلسازی سطوح لغزش

نوع المان سطوح لغزش

انواع سطوح لغزش

روند ایجاد سطوح لغزش

اندرکنش خاک و سیال

مفاهیم اولیه محیط متخلخل

تعریف فشار حفره‌ای در مسائل ژئوتکنیکی

مدل‌های رفتاری جریانی سیال

بررسی جریان سیال در خاک

اندرکنش هیدرومکانیکی

تحلیل دینامیکی

انواع شرایط مرزی دینامیکی

تحلیل شبه‌استاتیکی

تحلیل دینامیکی

تحلیل هیدرودینامیکی

فشارحفره‌ای اضافی

روانگرایی

مدت دوره: 40 ساعت

مدرس: مجید حسینی معتمد