خدمت

OPENSEES (ژئوتکنیک)

OPENSEES (ژئوتکنیک)

OPENSEES (ژئوتکنیک)

۵۵۰٫۰۰۰۴۲۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها
افزودن به سبد خرید

دوره آموزشی نرم‌افزار اپنسیس OPENSEES برای گروه ژئوتکنیک:

پنجشنبه ها ساعت ۸ - ۱۳

اهداف دوره:

بیان کلياتي از مدل‌سازي عددي، آشنایی با نرم افزار، بیان اصول محاسبات در آن و حل مسائل کاربردي در زمینه ژئوتکنیک از قبیل ظرفیت باربری پی­ها، دیوار حائل، گودبرداری، اندرکنش خاک - سازه، تحلیل دو فاز، تحلیل دینامیکی، روانگرایی و ...

کلیات مسائلی که در این دوره بررسی خواهد شد:

v معرفی توانایی‌های نرم‌افزار OpenSees در مدلسازی مسائل ژئوتکنیکی

v تئوری حل مسائل استاتیکی دوبعدی و سه بعدی در محیط پیوسته

v تئوری حل مسئله تحکیم و مسائل آب در خاک در نرم افزار OpenSees

v تئوری مسائل اندرکنشی خاک و سازه

v تئوری حل مسائل دینامیکی دوبعدی و سه بعدی در محیط پیوسته

v نحوه مدلسازی روانگرایی در نرم افزار OpenSees

v تئوری مسائل اندرکنشی دینامیکی خاک و سازه

v حل چند مسئله کاربردی پایه‌ای شامل:

مسائل استاتیکی

1- مدلسازی نشست زیر انواع پی سطحی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و فونداسیون

2- مدلسازی گودبرداری

3- مدلسازی تحکیم

مسائل دینامیکی

1- مدلسازی اندرکنش دینامیکی خاک و فونداسیون در پی‌های سطحی

2- مدلسازی شرایط روانگرایی با مدل رفتاری پیشرفته منظری - دافالیاس

مدت دوره: 35 ساعت

مدرس: محمدرضا وکیلی