خدمت

PLAXIS 2D

PLAXIS 2D
۴۶۰٫۰۰۰۳۵۰٫۰۰۰تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها
افزودن به سبد خرید

دوره آموزشی نرم‌افزار پلکسیس دو بعدی PLAXIS 2D

دوشنبه - چهارشنبه ساعت ۱۶ - ۲۰

معرفي دوره:

در جایگاه کنونی مهندسی ژئوتکنیک، استفاده از نرم افزارهای تحلیل رفتار سازه های ژئوتکنیکی ابزار کار یک مهندس است. در میان همه این نرم‎افزارها، PLAXIS 2Dکه از روش المان محدود برای حل استفاده می نماید، به دلیل کاربر پسند بودن، دارا بودن مدل های رفتاری مختلف، امکان تحلیل سازه های مختلف در شرایط بارگذاری استاتیکی و دینامیکی و زمان کمتر مورد نیاز برای مدلسازی در مقایسه با نرم افزارهای مشابه، پرکاربردتر و دارای محبوبیت ویژه ایست. ویژگی اصلی و وجه تمایز این دوره نسبت به دوره های دیگر، آموزش و انجام گام به گام مدلسازی در قالب مثال های کاربردی در کلاس و بیان تئوری های علمی مرتبط با هر مثال است و همچنین ارائه دید اجرایی توام با حل مسائل به دانشجوست که باعث متفاوت شدن آن با سایر دوره های مشابه می گردد.

بخش اول: کلیات مدلسازی عددی

نیازهای طراحی و تحلیل

روش‎های تحلیل و مدلسازی

تحلیل عددی در ژئوتکنیک

بخش دوم: معرفی کلی Plaxis 2D

ترسیم محیط خاکی و المان‎های موجود

مشخصات مصالح

شرایط مرزی و شرایط اولیه

بخش سوم: تشریح روند محاسبات و خروجی‎ها

روش‎های مختلف تحلیل در نرم‎افزار

تنظیمات محاسبات

خروجی‎ها

حل مسائل ساده ژئوتکنیکی

بخش چهارم: مثال‎های مختلف در ژئوتکنیک

پایداری شیروانی و محاسبه ضریب اطمینان

سازه نگهبان خرپایی

سازه نگهبان گود شامل انکر، میخ‎کوبی و شمع

تسلیح خاک به کمک ژئوگرید

تحلیل تحکیم و تراوش در سدهای خاکی

مدلسازی حفاری تونل

تحلیل سازه مجاور گود تحت اثر باد و زلزله

بخش پنجم: معرفی مدل‎های رفتاری

تشریح مدل‎های رفتاری

موارد کاربرد هر مدل رفتاری

استفاده از مدل‎های رفتاری مختلف و مقایسه نتایج

بخش ششم: تحلیل دینامیکی

تشریح روش تحلیل دینامیکی و موارد کاربرد

روند مدلسازی دینامیکی

حل مسائل مرتبط

مدت دوره : 40 ساعت

مدرس: مهرداد محزون کاشانی